Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01
tel. (81) 525-89-22

Kontakt

Adres Kancelarii:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Mariusz Ćwikła
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01

Interesanci winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
tel. (81) 525-89-22 fax: (81) 532-10-31
e-mail: kancelaria@cwikla-komornik.pl
adres ePUAP:
KS_Mariusz_Cwikla
KS_Mariusz_Cwikla/ezbiegi

Pisma wniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutku wniesienia pisma do kancelarii.

Rachunek bankowy:
Bank BNP Paribas SA
40 2030 0045 1110 0000 0276 4370

    Mapa dojazdu

    2018. Komornik Sądowy Mariusz Ćwikła.
    Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
    Skip to content